قصه های قرآن

زبان : فارسی

ناشر : دار الکتب الإسلامیة

سایر نویسندگان : نويسنده:مکارم شیرازی، ناصر

تعداد صفحات : 720ص.

موضوعات مرتبط : پیامبران - داستانهای مذهبی - قرن 14 - قرآن - قصه‎ها