بلغة الفقیه

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الصادق (عليه السلام)

سایر نویسندگان : نويسنده:بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی - شارح:آل‌بحرالعلوم، محمدتقی

تعداد صفحات : 4ج.

موضوعات مرتبط : بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، 1261 - 1326ق. بلغه الفقیه - نقد و تفسیر - فقه جعفری - قرن 14

کتاب "بلغة الفقیه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  25 %  40,000    30,000 تومان