مبانی حکومت اسلامی

زبان : فارسی

ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

سایر نویسندگان : نويسنده:جوان آراسته، حسین

تعداد صفحات : 327ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و دولت - اسلام و سیاست - ولایت فقیه