ولایت در قرآن

زبان : فارسی

ناشر : اسراء

سایر نویسندگان : نويسنده:جوادی آملی، عبدالله

تعداد صفحات : 160ص.

موضوعات مرتبط : ولایت - جنبه‌های قرآنی