نظام سیاسی اسلام

زبان : فارسی

ناشر : حوزه علمیه قم، مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران، مرکز نشر هاجر

سایر نویسندگان : نويسنده:نصرتی، علی‌اصغر

تعداد صفحات : 352ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و دولت - اسلام و سیاست