دین و دولت در اندیشه اسلامی

زبان : فارسی

ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

سایر نویسندگان : تهيه کننده:دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري - نويسنده:سروشی، محمد

تعداد صفحات : 727ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و دولت - دین و سیاست - ولایت فقیه