سیاست چیست؟

زبان : فارسی

ناشر : کانون انديشه جوان

سایر نویسندگان : نويسنده:اختر شهر، علی

تعداد صفحات : 96ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و سیاست