حکومت اسلامی درسنامه اندیشه سیاسی اسلام

زبان : فارسی

ناشر : حوزه علميه قم، مرکز مديريت

سایر نویسندگان : نويسنده:واعظی، احمد

تعداد صفحات : 256ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و دولت - اسلام و سیاست - ولایت فقیه