البیان

زبان : عربی

ناشر : محمد الحسون

سایر نویسندگان : نويسنده:شهید اول، محمد بن مکی - مصحح:حسون، محمد

تعداد صفحات : [406]ص.

موضوعات مرتبط : فقه جعفری - قرن 8ق.

کتاب "البیان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  25 %  40,000    30,000 تومان