تحقیق مفهوم الوجود

زبان :

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:میرداماد، محمدباقر بن محمد - مصحح:رستگار مقدم گوهری، هادی

تعداد صفحات : [39]ص.

موضوعات مرتبط : میر داماد، محمد باقر بن محمد، - 1041؟ق. رسالة في تحقیق مفهوم الوجود - نقد و تفسیر - فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - هستی شناسی

کتاب "تحقیق مفهوم الوجود" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار میرداماد رحمه الله

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان، از قبیل: شرح الصحیفة السجادیة، التعلیقة علی الکافي، مصنفات میر داماد، جذوات و مواقیت، القبسات و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان