دراساتنا من الفقه الجعفري

زبان : عربی

ناشر : مطبعة الخيام

سایر نویسندگان : محاضر:طباطبایی قمی، تقی - مقرر:مروجی، علی

تعداد صفحات : ج3.

موضوعات مرتبط : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب - نقد و تفسیر - خرید و فروش (فقه) - فقه جعفری - قرن 14 - معاملات (فقه)

کتاب "دراساتنا من الفقه الجعفري " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان