تعلیقة شریفة علی بحث الخیارات و الشروط من کتاب المتاجر لشیخنا العلامة الأنصاری (قدس سره)

زبان : عربی

ناشر : مکتبة آية الله العظمی المدني

سایر نویسندگان : نويسنده:انصاری، مرتضی بن محمدامین - شارح:مدنی کاشانی، رضا - افاده:حائری، عبد الکریم

تعداد صفحات : 278ص.

موضوعات مرتبط : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب - نقد و تفسیر - خرید و فروش (فقه) - خیارات - شروط (فقه) - معاملات (فقه)

کتاب "تعلیقة شریفة علی بحث الخیارات و الشروط من کتاب المتاجر لشیخنا العلامة الأنصاری (قدس سره)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  25 %  40,000    30,000 تومان