شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : نويسنده:حمیری، نشوان بن سعید - محقق:اریانی، مطهر بن علی - محقق:عمری، حسین - محقق:عبدالله، یوسف محمد

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - شواهد شعری - زبان عربی - صرف و نحو - زبان عربی - واژه نامه‎ها

کتاب "شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان

قاموس النور 2

فرهنگ جامع زبان عربی

متن کامل 39 عنوان کتاب لغت در 200 جلد به زبان عربی و فارسی در زمینه: معجم موضوعی، معجم لفظی، معجم قرآنی، معجم روایی، معجم فلسفی، معجم فقهی، معجم طبی، معجم جغرافیا و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان