تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف

زبان : عربی

ناشر : مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)

سایر نویسندگان : نويسنده:صیمری، مفلح بن حسن

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : فقه تطبیقی - فقه جعفری - قرن 5ق.

کتاب "تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  25 %  40,000    30,000 تومان