روضة الشهداء

زبان : فارسی

ناشر : دفتر نشر نويد اسلام

سایر نویسندگان : مصحح:عقیقی بخشایشی، عبد الرحیم - نويسنده:کاشفی، حسین بن علی

تعداد صفحات : 544ص.

موضوعات مرتبط : روضه خوانی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "روضة الشهداء" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

سیره معصومان علیهم السلام

جامع ترین دانشنامه در باب سیره چهارده معصوم علیهم السلام

متن کامل ۴۴۵ عنوان کتاب فارسی، عربی و انگلیسی در ۱۳۸۳ جلد، تدوین درختواره معصومان (علیهم السلام) در محورهای: احوال شخصی، امامت، سیره، مناقب، اصحاب، راویان، کتاب شناسی و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان