سفارش تلفنی

لطفا برای ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید :

تماس بگیرید و تلفنی سفارش بدهید

025-32120102

025-32120162

برای ثبت نهایی سفارش، لازم است که مبلغ سفارش را به شماره حساب زیر واریز نمایید :

شماره کارت : 6037-9971-2190-7811
بانک ملی بنام علیرضا زیدآبادی نژاد

پس از واریز مبلغ، سفارش بنام شما ثبت و وضعیت آن از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی می گردد.