معرفی اجمالی نرم افزار چندرسانه ‏اى سبک زندگى اسلامى

بخش كتاب عشرت اصول كافى تأليف ثقة الاسلام كلينى، حاوى روايات بسيار مهمّى است كه چگونه زيستن با مردم مسلمان و غير مسلمان را تعليم مى دهد. در اين بخش به نكات بسيار مهمّى از سوى پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام اشاره شده كه نشان دهنده كمال اسلام و تمام نعمت است، اگر همه‏ى دوره اصول و فروع و روضه كافى هم لحاظ شود، معلوم مى‏گردد كه تنها فرهنگى كه ضامن سعادت دنيا و آخرت مردم است فرهنگ قرآن توأم با روايات پيامبر و اهل بيت عليهم السلام است، اگر جامعه به اين معارف اصيل و انسان ساز آگاه شود و به آن عمل كند منصفانه بايد گفت به طور يقين مشكلات مردم حل خواهد شد، و از امنيت كامل و اخوّت و صدق و صفا و مهرورزى به يكديگر بهره‏مند خواهند گشت. مؤسسه كامپيوترى "نور" ترجمه اين بخش را به گونه‏اى كه درخور فهم همگان باشد، و محتواى انشائى سليس و روان به اينجانب پيشنهاد داد، آن را توفيق ويژه از سوى حضرت حق و نظر اهل بيت عليهم السلام يافتم و آن را انجام دادم، اميد است مورد قبول حق قرار گيرد.
تعداد کتاب‌ها
تعداد دیسک 1 DVD
نوع دیسک CD
تاریخ تولید
دارای نسخه شبکه ای @Ph.No
شناسه
فضای مورد نیاز
سیستم عامل قابل اجرا در دستگاه های پخش
تولید کننده خدمات نور رایانه سپهر
نوع نرم‌افزار چندرسانه ای
زبان رابط کاربر
نسخه نرم‌افزار
حجم نرم‌افزار
توضیحات نسخه
قابلیت ها
تگ ها