إرشاد الزراعة
نويسنده:ابو نصری هروی، قاسم بن یوسف - گردآورنده:مشیری، محمد
زبان : فارسی
ناشر : امير کبير
اسباب التدویه (نسخه مجلس)
نويسنده:اشلیمر، یوهان‎
زبان : فارسی
ناشر : [بی نا]
استفتاءات پزشکی (صافی)
نويسنده:صافی، لطف ‎الله
زبان : فارسی
ناشر : دار القرآن الکريم
أسرار الأطباء
مقدمه نويس:اصفهانی، محمدمهدی - مترجم:دهلوی خراسانی، شهاب الدین - نويسنده:یونانی، طولوزان
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل
اسرار گیاهان دارویی
نويسنده:حاجی شریف، احمد
زبان : فارسی
ناشر : حافظ نوين
أسماء الأدویة
نويسنده:ناظم جهان، محمد اعظم - مقدمه نويس:اصفهانی، محمدمهدی
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل
آسمان و جهان
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم:کمره‎‌ای، محمدباقر - مصحح:بهبودی، محمدباقر
زبان : فارسی
ناشر : کتابفروشی اسلاميه
‏اصطلاحات پزشکی در فرهنگ نامه های کهن عربی پارسی
مقدمهنويس:محقق، مهدی - گردآورنده:پناهی، وجیهه
زبان : فارسی
ناشر : المعی
أصول ترکیب الأدویة
نويسنده:نجیب سمرقندی، محمد بن علی - محقق:عباس، نجلاء قاسم
زبان : عربی
ناشر : الجمهوریة العراقیة، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، جامعة بغداد، مرکز إحياء التراث العلمي العربي
اصول و مبانی نظری طب سنتی
نويسنده:جرجانی، اسماعیل بن حسن - مصحح:مصطفوی، جلال‏
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل
أطباء مصر عبر العصور الإسلامیة
نويسنده:بتاتونی، کمال الدین حسن
زبان : عربی
ناشر : دار المعارف
إعادة اکتشاف ابن نفیس
نويسنده:زیدان، یوسف
زبان : عربی
ناشر : نهضة مصر