متن و ترجمه کتاب نفیس فروع کافی
نويسنده:کلینی، محمد بن یعقوب - مترجم:گروه مترجمان - اشراف:رحیمیان، محمدحسین
زبان : فارسی
ناشر : قدس
ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - محقق:رجایی، مهدی - اشراف:حسینی اشکوری، احمد - گردآورنده:مرعشی، محمود
زبان : عربی
ناشر : کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)
من لايحضره الفقيه
نويسنده:ابن‌بابویه، محمد بن علی - مقدمه و تصحیح:غفاری، علی‌‎اکبر
زبان : عربی
ناشر : جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
مناهج الأخبار في شرح الإستبصار
نويسنده:مرعشی، شهاب‌الدین - نويسنده:علوی عاملی، احمد بن زین‌‌العابدین
زبان : عربی
ناشر : مکتب السيد الداماد