سید رضی (جعفری)
نويسنده:شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده:جعفری، محمدمهدی
زبان : فارسی
ناشر : طرح نو
سید رضی مؤلف نهج البلاغه (دوانی)
نويسنده:دوانی، علی
زبان : فارسی
ناشر : بنياد نهج البلاغه
شرح نهج البلاغة (ابن أبی الحدید)
گردآورنده:شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده:علی بن ابی‎طالب (ع)، امام اول - شارح:ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله - محقق:ابراهیم، محمد ابوالفضل
زبان : عربی
ناشر : مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)
عبقریة الشریف الرضي
نويسنده:زکی مبارک، محمد
زبان : عربی
ناشر : دار الجيل
‏فروغ فقه و ادب
نويسنده:دین‌پرور، محسن
زبان : فارسی
ناشر : نشر روشنگر
‏کاخ دلاویز، یا، تاریخ شریف رضی
نويسنده:برقعی، علی اکبر
زبان : فارسی
ناشر : [بی نا]
منهاج البراعة (خویی)
شارح:حسن‌‌زاده آملی، حسن - شارح:کمره‎‌ای، محمدباقر - گردآورنده:شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده:علی بن ابی‎طالب (ع)، امام اول - شارح:هاشمي خويي، حبيب الله بن محمد - مصحح:میانجی، ابراهیم
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مکتبة الاسلامية
نهج البلاغة (ترجمه انصاریان)
مترجم:انصاریان، حسین - گردآورنده:شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده:علی بن ابی‎طالب (ع)، امام اول
زبان : فارسی، عربی
ناشر : دار العرفان
نهج البلاغة (ترجمه دشتی‏)
مترجم:دشتی، محمد - گردآورنده:شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده:علی بن ابی‎طالب (ع)، امام اول
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مشهور
نهج البلاغة (ترجمه شهیدی‏)
مترجم:شهیدی، جعفر - گردآورنده:شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده:علی بن ابی‎طالب (ع)، امام اول
زبان : فارسی، عربی
ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
نهج البلاغة (صبحی صالح)
محقق:صالح، صبحی - گردآورنده:شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده:علی بن ابی‎طالب (ع)، امام اول
زبان : عربی
ناشر : موسسة دار الهجرة
‏ولایت نامه
نويسنده:شریف الرضی، محمد بن حسین - مترجم:کافی، محمدمهدی
زبان : فارسی
ناشر : پيام امام هادی (عليه السلام)