14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری
نويسنده:ارسطو - مقدمه نويس:اصفهانی، محمدمهدی - محقق:سالم، محمد سلیم
زبان : عربی
ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل
اپیدمیا
نويسنده:بقراط
زبان : انگلیسی
ناشر : [بی نا]
آتشک
مقدمه نويس:اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده:عمادالدین شیرازی، محمود بن مسعود
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل
احکام بیماران، پزشکان و پرستاران
نويسنده:قاسمیان، حسن - نويسنده:سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. پژوهشکده تحقیقات اسلامی
زبان : فارسی
ناشر : زمزم هدايت
احکام پزشکی
نويسنده:مکارم شیرازی، ناصر - گردآورنده:علیان‎نژادی، ابوالقاسم
زبان : فارسی
ناشر : مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام)
‏إحیاء الأطفال مظفري
نويسنده:همدانی، علی بن زین‌العابدین‏
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل
احیای حکمت (مشتمل بر طبیعیات)
مقدمهنويس:ابراهیمی دینانی، غلامحسین - نويسنده:علیقلی بن قرچغای خان - تصحیح و تحقیق:فنا، فاطمه
زبان : فارسی
ناشر : احياء کتاب
اخلاق پزشکی
نويسنده:سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. پژوهشکده تحقیقات اسلامی
زبان : فارسی
ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمايندگی ولی فقيه، پژوهشکده تحقيقات اسلامی
اخلاق و احکام پزشکان و پرستاران
نويسنده:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علو پزشکی لرستان
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی لرستان
أدب الطبیب
نويسنده:رهاوی، اسحق بن علی - مقدمه نويس:اصفهانی، محمدمهدی - مصحح:سامرائی، کمال - مصحح:علی، داود سلمان
زبان : عربی
ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل
أذکیاء الأطباء
نويسنده:حکیمی، محمدرضا
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
أرجوزة في الطب
نويسنده:ابن‌سینا، حسین بن عبدالله
زبان : عربی
ناشر : دار الکتب الإسلامیة