البدیع في علم العربیة

زبان : عربی

ناشر : جامعة أم القری. معهد البحوث العلمية و إحياء التراث الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن اثیر، مبارک بن محمد - محقق: ع‍ل‍ی‌ال‍دی‍ن‌، ف‍ت‍ح‍ی‌ اح‍م‍د

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - صرف | زبان عربی - نحو

کتاب "البدیع في علم العربیة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 Toman