معرفی اجمالی Complete Works of Muhaqqiq Shaykh Muhammad Taqi Shushtari

.

محتوای نرم‌افزار

• Full text of 14 books in 60 volumes from the works of Muhaqqiq Shushtari in Arabic and Farsi on such subjects as:
– The Fourteen Infallibles (a.s)
– Imam Ali (a.s)
– Demonstrative jurisprudence
– Prescribed jurisprudence
– Shi'a traditionists
– Nahj al-Balaghah
– Fabricated hadiths
– Interpretation of dreams and wonders of the world
• Such books as:
– Qamous al-Rijal
– Bahj al-Sabaghah fi Sharh Nahj al-Balaghah
– Al-Naj`ah fi Sharh al-Lum`ah
– Qada’ Amir al-Mu’mineen `Ali b. Abi Talib (a.s)
– Ganjineye Ro’ya (translation of the book: Ayat Bayyinat fi Haqiqah Ba`d al-ManamatI)
• Pictures, audio and video clips related to his excellency in the Gallery part
تعداد کتاب‌ها
تعداد دیسک 1 DVD
نوع دیسک CD
تاریخ تولید
دارای نسخه شبکه ای @Ph.No
شناسه
فضای مورد نیاز
سیستم عامل
تولید کننده
نوع نرم‌افزار
زبان رابط کاربر
نسخه نرم‌افزار
حجم نرم‌افزار 1.80 گیگابایت
توضیحات نسخه <p>.</p>
قابلیت ها
• Display
– Accessibility to the text and contents of the books available in the Program
– Tree and Selective List and linkage between them and the books along with bilaterally matching the text with table of contents
– Scrolling though the texts by book title, volume No, and page No as well as expanding either the text window or the index window
– Comparing two texts from the same book or different books
– Limiting the range of books to specific books
– Tabbed browsing with the capability to keep the text location for later convenient access
• Search
– Standard and advanced searching in the text and the contents of the books
– Capability to preserve the search results in separate tabs for later convenient access
– Limiting the search range to specific books
– Making lists by wildcards (* and ?) to provide various dynamic lists out of words
• Related books
– Possibility of linking and comparing the texts available in the Program
• Verses in books
– Easy access to the Qur’anic verses occurred within the texts
• Dictionary
– Several sets of Arabic dictionaries with the possibility of searching through roots and derivatives
– Dynamic linkage between the texts and the Dictionary section
• Dynamic research
– Linkage between the texts and tables of contents with other parts of the Program like Display, Search, Qur’an, Dictionary and Bibliography
– Copying selected text to clipboard or editing applications as MS Word
• Bibliography or Book Info
– Accessibility to helpful bibliographical information of each book as well as biography of their compilers
• Note taking
– Possibility of copying the required text or table of contents to Notepad
– Editing and saving the text copied to Notepad
– Possibility of copying the text from Notepad to an MS-Word document
• Print
– Possibility of printing the user’s required text or contents with numerous capabilities
• Help
– Accessibility to helpful explanations to gain more familiarity with different parts of the Program
• Research capabilities
– Adding Indexes, annotations, highlights and bookmarks to texts with the aim of faster retrieval of the information
– Possibility of organizing the research capabilities of the Program by the user
• Peripheral options
– Accessibility to different keyboard layouts and various sets of fonts for customizing the Program
– Possibility of specifying a path to save the research works
– Possibility of showing or hiding the diacritic marks
تگ ها

فهرست کتب


برای دانلود لازم است ابتدا وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید.
برای خرید نسخه دانلودی از دکمه زیر استفاده نمایید.
Software Size: 1.8 GB  Pay

با انتخاب لینک دانلود محصول با هدایت به بانک پرداخت کنید.

Download

پس از پرداخت آنلاین مبلغ و بازگشت به سایت، لینک دانلود نرم‌افزار برای شما فعال می گردد و شما می توانید نرم‌افزار را دانلود نمایید. لینک دانلود نرم‌افزار برای همیشه در پروفایل شما وجود دارد و شما می توانید در هر زمانی با مراجعه به سایت اقدام به دانلود نمایید.

Enable

علاوه بر لینک دانلود، کد فعال سازی نیز در اختیار شما قرار می گیرد. این کد فعال سازی، در پروفایل شما همیشه قابل دریافت می باشد. استفاده از سریال فعالسازی بسیار ساده می باشد. اطلاعات بیشتر

Share your thoughts with other customers