إرشاد الزراعة
نويسنده: ابو نصری هروی، قاسم بن یوسف - گردآورنده: مشیری، محمد
Language : فارسی
Publisher : امير کبير
اسباب التدویه (نسخه مجلس)
نويسنده: اشلیمر، یوهان‎
Language : فارسی
Publisher : [بی نا]
استفتاءات پزشکی (صافی)
نويسنده: صافی گلپایگانی، لطف‌‎الله
Language : فارسی
Publisher : دار القرآن الکريم
أسرار الأطباء
مقدمه نويس: اصفهانی، محمدمهدی - مترجم: دهلوی خراسانی، شهاب الدین - نويسنده: یونانی، طولوزان -
Language : فارسی
Publisher : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل
اسرار گیاهان دارویی
نويسنده: حاجی شریف، احمد
Language : فارسی
Publisher : حافظ نوين
أسماء الأدویة
مقدمه نويس: اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده: ناظم جهان، محمد اعظم
Language : فارسی
Publisher : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل
آسمان و جهان
مصحح: بهبودی، محمدباقر - نويسنده: مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم: کمره‎‌ای، محمدباقر -
Language : فارسی
Publisher : کتابفروشی اسلاميه
‏اصطلاحات پزشکی در فرهنگ نامه های کهن عربی پارسی
گردآورنده: پناهی، وجیهه - مقدمهنويس: محقق، مهدی
Language : فارسی
Publisher : المعی
أصول ترکیب الأدویة
محقق: عباس، نجلاء قاسم - نويسنده: نجیب سمرقندی، محمد بن علی
Language : عربی
Publisher : الجمهوریة العراقیة. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. جامعة بغداد. مرکز إحياء التراث العلمي العربي
اصول و مبانی نظری طب سنتی
نويسنده: جرجانی، اسماعیل بن حسن - مصحح: مصطفوی، جلال
Language : فارسی
Publisher : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل
أطباء مصر عبر العصور الإسلامیة
نويسنده: بتانونی، أحمد کمال‌الدین - نويسنده: بتانونی، کمال‌الدین حسن
Language : عربی
Publisher : دار المعارف
إعادة اکتشاف ابن نفیس
نويسنده: زیدان، یوسف
Language : عربی
Publisher : نهضة مصر