‏فخر دوران
گردآورنده: اکبری، محسن - نويسنده: صافی گلپایگانی، لطف‌‎الله
Language : فارسی
Publisher : دفتر تنظيم و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی صافی گلپایگانی
کتاب الإجارة و الغصب و الوصیة
نويسنده: بروجردی، حسین - مقَرر: منتظری، حسینعلی
Language : عربی
Publisher : سرايی
کتاب الصلاة (بروجردی)
نويسنده: بروجردی، حسین - مقرر: منتظری، حسینعلی
Language : عربی
Publisher : ارغوان دانش
کفایة الأصول
نويسنده: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین - محقق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث
Language : عربی
Publisher : مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
لمحات الأصول
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - محقق: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - دفتر قم
Language : عربی
Publisher : مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)
منابع فقه شیعه
مترجم: اسماعیل تبار، احمد - نويسنده: بروجردی، حسین - مترجم: حسین‌آبادی، نظر علی - مترجم: حسینی، احمد رضا - مترجم: حسینیان قمی، مهدی - مترجم: مهوری، محمد حسین
Language : فارسی، عربی
Publisher : فرهنگ سبز
نهاية الأصول
محاضر: بروجردی، حسین - مقَرر: منتظری، حسینعلی
Language : عربی
Publisher : نشر تفکر
نهایة التقریر في مباحث الصلاة
نويسنده: بروجردی، حسین - مقرر: فاضل موحدی لنکرانی، محمد - سایر: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) - سایر: واثقی، حسین
Language : عربی
Publisher : مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)