■■■ المهادنه (این اتوماسیون حذف و به عنوان رساله اول جلد 11 و 12 با اتوماسیون 798 ادغام گردید)
نويسنده: خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران
Language : عربی
Publisher : مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
■■■ بحث حول الصابیه (این اتوماسیون حذف و به عنوان رساله اول جلد 4 با اتوماسیون 798 ادغام گردید)
نويسنده: خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران
Language : عربی
Publisher : مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
■■■ تعلیقة علی العروة الوثقی (این اتوماسیون حذف و به عنوان رساله دوم با اتوماسیون 57 ادغام گردید)
نويسنده: خمینی، مصطفی - محقق: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) - نويسنده: یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیم -
Language : عربی
Publisher : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
■■■ تعلیقة موجزة شریفة علی کتاب المکاسب و البیع (رشتی) (این اتوماسیون حذف و با اتوماسیون 277 ادعام گردید.)
نويسنده: انصاری، مرتضی بن محمدامین - محشی: رشتی، حبیب‎ الله بن محمد علی
Language : عربی
Publisher : مجمع الذخائر الاسلامية
■■■ حاشیة السلطان علی معالم الدین (این اتوماسیون حذف و با اتوماسیون 2725 ادغام گردید.)
نويسنده: ابن‌شهید ثانی، حسن بن زین الدین - محشی: سلطان العلماء، حسین بن محمد
Language : عربی
Publisher : مکتبة الداوري