فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة

زبان : عربی

ناشر : مجمع اللغة العربیة

سایر نویسندگان : نويسنده: خیمی، صلاح محمد

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : دار الکتب الظاهریه (دمشق) - فهرست‏ها | قرآن - علوم قرآنی - نسخه‏های خطی عربی - فهرست‏ها | قرآن - نسخه‏های خطی عربی - فهرست‏ها | نسخه‎های خطی عربی - سوریه - دمشق - فهرستها

کتاب "فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه علوم قرآن (مشکاة الأنوار 2)

متن 681 عنوان کتاب در 903 جلد از منابع مهم در زمينه علوم قرآن، به زبان: عربی، فارسی و انگلیسی

متن 681 عنوان کتاب در 903 جلد از منابع مهم در زمينه علوم قرآن، به زبان: عربی، فارسی و انگلیسی

36,000 تومان

مشکات الانوار

نخستین کتابخانه جامع علوم قرآنی

502 عنوان كتاب در حدود ۶۰۰ جلد از منابع مهم فارسی و عربی علوم قرآنی، استخراج شرح حال تفسیری ۳۱۶۷ تن از مفسران در قالب ۳۵ نمایه از ۲۷ منبع و ...

تولید نسخه جدید