روایت شاهنامه به نثر

زبان : فارسی

ناشر : نشر علم

سایر نویسندگان : سراينده: فردوسی، ابوالقاسم - نويسنده: گلسرخی، ایرج

تعداد صفحات : 808ص.

موضوعات مرتبط : داستان‌های فارسی - قرن 14

کتاب "روایت شاهنامه به نثر" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

شاهنامه فردوسی

بزرگترین نرم افزار چند رسانه ای شاهنامه فردوسی

روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر: ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی، شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی ،ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی با صدای خانم ورجی و ...

72,000 تومان