إرشاد الزراعة
نويسنده: ابو نصری هروی، قاسم بن یوسف - گردآورنده: مشیری، محمد
زبان : فارسی
ناشر : امير کبير
اسباب التدویه (نسخه مجلس)
نويسنده: اشلیمر، یوهان‎
زبان : فارسی
ناشر : [بی نا]
استفتاءات پزشکی (صافی)
نويسنده: صافی، لطف‌‎الله
زبان : فارسی
ناشر : دار القرآن الکريم
أسرار الأطباء
مقدمه نويس: اصفهانی، محمدمهدی - مترجم: دهلوی خراسانی، شهاب الدین - نويسنده: یونانی، طولوزان -
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل
اسرار گیاهان دارویی
نويسنده: حاجی شریف، احمد
زبان : فارسی
ناشر : حافظ نوين
أسماء الأدویة
مقدمه نويس: اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده: ناظم جهان، محمد اعظم
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل
آسمان و جهان
مصحح: بهبودی، محمدباقر - نويسنده: مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم: کمره‎‌ای، محمدباقر -
زبان : فارسی
ناشر : کتابفروشی اسلاميه
‏اصطلاحات پزشکی در فرهنگ نامه های کهن عربی پارسی
گردآورنده: پناهی، وجیهه - مقدمهنويس: محقق، مهدی
زبان : فارسی
ناشر : المعی
أصول ترکیب الأدویة
محقق: عباس، نجلاء قاسم - نويسنده: نجیب سمرقندی، محمد بن علی
زبان : عربی
ناشر : الجمهوریة العراقیة. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. جامعة بغداد. مرکز إحياء التراث العلمي العربي
اصول و مبانی نظری طب سنتی
نويسنده: جرجانی، اسماعیل بن حسن - مصحح: مصطفوی، جلال‏
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل
أطباء مصر عبر العصور الإسلامیة
نويسنده: بتانونی، أحمد کمال‌الدین - نويسنده: بتانونی، کمال‌الدین حسن
زبان : عربی
ناشر : دار المعارف
إعادة اکتشاف ابن نفیس
نويسنده: زیدان، یوسف
زبان : عربی
ناشر : نهضة مصر