تحرير تحرير الوسيلة
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - محقق: سید ابراهیمی، مرتضی - خلاصه کننده: مشکینی اردبیلی، علی -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
تفسیر روان
ويراستار: استادولی، حسین - نويسنده: استادی، رضا - ويراستار: شیرجعفری، قاسم - خطاط: طه، عثمان - نويسنده: مشکینی اردبیلی، علی -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
تفسیر مبسوط
محقق: احمدی جلفایی، حمید - محقق: باقریان، محمد - محقق: فاضل بخشایشی، جواد - محقق: قنبری، محمد - نويسنده: مشکینی اردبیلی، علی -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
خطبه های سبز
نويسنده: خوش قلب، محمد مهدی
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
در مجلس خبرگان
سایر: موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث
زبان : فارسی
ناشر : نشر الهادی
دروس في الأخلاق
محقق: مجیدی، غلامحسین - نويسنده: مشکینی اردبیلی، علی
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
رساله‌های فقهی و اصولی
محقق: احمدی جلفایی، حمید - سایر: درایتی، محمدحسین - نويسنده: مشکینی اردبیلی، علی -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
رسائل قرآنی
محقق: درایتی، محمدحسین
زبان : عربی
ناشر : [بی نا]
زندگی و مبارزات آیت الله مشکینی
تدوين: درازی، علی
زبان : فارسی
ناشر : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
قصار الجمل في العقائد و الأخلاق و العمل
نويسنده: مشکینی اردبیلی، علی - محقق: هوشمند، مهدی
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
کشکول حکمت
مترجم: اميني پور، عبد الله - نويسنده: مشکینی اردبیلی، علی
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
گفتارها و نوشتارها در نشریات و مقدمه کتاب‌ها
گردآورنده: قنبری، محمد - نويسنده: مشکینی اردبیلی، علی
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر