تفسير کاشف
نويسنده:مغنیه، محمدجواد - مترجم:دانش، موسی - تهيه کننده:دفتر تبلیغات اسلامی، شعبه خراسان
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
در سايه سار نهج البلاغه (ترجمه في ظلال نهج البلاغة)
نويسنده:مغنیه، محمدجواد - مترجم:معموری، محمد جواد - مترجم:حسنی، زهرا - مترجم:حیدری عارف، اعظم - مترجم:بستان، حسن - محقق:غریری، سامی - مترجم:معموری، محمد باقر - مترجم:ملک محمدی، مهدی
زبان : فارسی
ناشر : دار الکتاب الإسلامي
‏دولت‌های شيعه در طول تاريخ
نويسنده:مغنیه، محمدجواد - مترجم:بحرینی کاشمری، محمد
زبان : فارسی
ناشر : شفق
شبهات الملحدين و الإجابة عنها
نويسنده:مغنیه، محمدجواد
زبان : عربی
ناشر : دار و مکتبة الهلال
شيعه و زمامداران خودسر
نويسنده:مغنیه، محمدجواد - مترجم:زمانی، مصطفی
زبان : فارسی
ناشر : شهيد گمنام
عقليات اسلامية
نويسنده:مغنیه، محمدجواد
زبان : عربی
ناشر : موسسة عزالدين
علم أصول الفقه في ثوبه الجدید
نويسنده:مغنیه، محمدجواد
زبان : عربی
ناشر : دار العلم للملايين
‏فضائل الإمام علي علیه السلام
نويسنده:مغنیه، محمدجواد - مصحح:غریری، سامی
زبان : عربی
ناشر : دار الکتاب الإسلامي
فضيلت‏های امام علی عليه السلام
نويسنده:مغنیه، محمدجواد - مترجم:سیادت، عبدالرزاق - محقق:غریری، سامی
زبان : فارسی
ناشر : دار الکتاب الإسلامي
فقه الإمام جعفر الصادق
نويسنده:مغنیه، محمدجواد
زبان : عربی
ناشر : انصاريان
في ظلال الصحيفة السجادية
شارح:مغنیه، محمدجواد - محقق:غریری، سامی - محقق:موسسه دار الکتاب الاسلامی
زبان : عربی
ناشر : دار الکتاب الإسلامي
في ظلال نهج البلاغة
شارح:مغنیه، محمدجواد - گردآورنده:شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده:علی بن ابی‎طالب (ع)، امام اول
زبان : عربی
ناشر : دار العلم للملايين