تفسير کاشف
مترجم: دانش، موسی - تهيه کننده: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. شعبه خراسان - نويسنده: مغنیه، محمدجواد -
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
در سايه سار نهج البلاغه (ترجمه في ظلال نهج البلاغة)
مترجم: بستان، حسن - مترجم: حسنی، زهرا - مترجم: حیدری عارف، اعظم - نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول - محقق: غریری، سامی - مترجم: معموری، محمد باقرمترجم: معموری، محمد جوادشارح: مغنیه، محمدجوادمترجم: ملک محمدی، مهدی
زبان : فارسی
ناشر : دار الکتاب الإسلامي
‏دولت‌های شيعه در طول تاريخ
مترجم: بحرینی کاشمری، محمد - نويسنده: مغنیه، محمدجواد
زبان : فارسی
ناشر : شفق
شبهات الملحدين و الإجابة عنها
نويسنده: مغنیه، محمدجواد
زبان : عربی
ناشر : دار الجواد | دار و مکتبة الهلال
شيعه و زمامداران خودسر
مترجم: زمانی، مصطفی - نويسنده: مغنیه، محمدجواد
زبان : فارسی
ناشر : شهيد گمنام
عقليات اسلامية
نويسنده: مغنیه، محمدجواد
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة عزالدين
علم أصول الفقه في ثوبه الجدید
نويسنده: مغنیه، محمدجواد
زبان : عربی
ناشر : دار العلم للملايين
‏فضائل الإمام علي علیه السلام
مصحح: غریری، سامی - نويسنده: مغنیه، محمدجواد
زبان : عربی
ناشر : دار الکتاب الإسلامي
فضيلت‏های امام علی عليه السلام
مترجم: سیادت، عبدالرزاق - محقق: غریری، سامی - نويسنده: مغنیه، محمدجواد -
زبان : فارسی
ناشر : دار الکتاب الإسلامي
فقه الإمام جعفر الصادق
نويسنده: مغنیه، محمدجواد
زبان : عربی
ناشر : انصاريان
في ظلال الصحيفة السجادية
محقق: غریری، سامی - شارح: مغنیه، محمدجواد
زبان : عربی
ناشر : دار الکتاب الإسلامي
في ظلال نهج البلاغة
نويسنده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول - شارح: مغنیه، محمدجواد
زبان : عربی
ناشر : دار العلم للملايين