اسلام در یک نگاه
گردآورنده: حامدی، محمد رضا - نويسنده: مکارم شیرازی، ناصر - گردآورنده: مکارم، مسعود -
زبان : فارسی
ناشر : مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام)
آشنايى با پيشينه، مبانى و ديدگاههاى جريان وهابيت‏
نويسنده: بابایی آریا، علی - زير نظر: فخلعی، محمدتقی
زبان : فارسی
ناشر : نشر مشعر
آشنایی با احکام، اسرار و معارف عمره
نويسنده: برکت رضایی، روزبه
زبان : فارسی
ناشر : نشر مشعر
آشنایی با پیشینه، مبانی و دیدگاه‌های مذهب شیعه
زير نظر: فخلعی، محمدتقی
زبان : فارسی
ناشر : نشر مشعر
آشنایی با تقریب مذاهب اسلامی
زير نظر: فخلعی، محمدتقی
زبان : فارسی
ناشر : نشر مشعر
آشنایی با عربستان
نويسنده: نصیری، عبد الله
زبان : فارسی
ناشر : نشر مشعر
آشنایی با کشورهای اسلامی
نويسنده: جمعی از پژوهشگران مرکز تحقیقات استراتژیک - نويسنده: روحانی، حسن
زبان : فارسی
ناشر : نشر مشعر
آشنایی با مقررات عربستان
نويسنده: طالقانی، عبدالوهاب
زبان : فارسی
ناشر : نشر مشعر
اصالت مهدویت در اسلام از دیدگاه اهل تسنن
نويسنده: فقیه ایمانی، مهدی
زبان : فارسی
ناشر : مؤلف
اعتقاد ما
نويسنده: جمعی از دانشمندان - نويسنده: مکارم شیرازی، ناصر
زبان : فارسی
ناشر : نسل جوان
إعلام الوری بأعلام الهدی
نويسنده: طبرسی، فضل بن حسن - محقق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
أعیان الشیعة
محقق: امین، حسن - نويسنده: امین، محسن
زبان : عربی
ناشر : دار التعارف للمطبوعات