‏تحریر الأسفار
شارح: شیروانی، علی - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
زبان : عربی
ناشر : مرکز جهانی علوم اسلامی
ترجمه مبدا و معاد (ملاصدرا)
مترجم: ذبیحی، محمد - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه قم. انتشارات اشراق
ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیة
نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - مترجم: مصلح، جواد
زبان : فارسی
ناشر : صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران. انتشارات سروش
تفسیر القرآن الکریم
مصحح: خواجوی، محمد - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
زبان : عربی
ناشر : بيدار
تقریرات فلسفه
شارح: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - نويسنده: سبزواری، هادی بن مهدی - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - سایر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) - مقرر: موسوی اردبیلی، عبد الغنی -
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
حکمة الإشراق (تعلیقه ملاصدرا)
مصحح: حبیبی، نجف قلی - مقدمه نويس: حبیبی، نجف قلی - سایر: خامنه‌ای، محمد - نويسنده: سهروردی، یحیی بن حبش - شارح: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - مصحح: ضیایی، حسینشارح: قطب الدین‌ شیرازی‌، محمود بن‌ مسعود
زبان : فارسی
ناشر : بنياد حکمت اسلامی صدرا
رسالة الأصول الثلاثة
نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - محقق و مصحح: ماجد، احمد
زبان : عربی
ناشر : دار المعارف الحکمیة
رسالة في الحدوث (حدوث العالم)
سایر: خامنه‌ای، محمد - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - محقق: موسویان، حسین -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : بنياد حکمت اسلامی صدرا
رساله سه اصل
نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - مصحح: نصر، حسین
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه تهران
رشحات الحکمة
شارح: شاه آبادی، محمد - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
زبان : عربی
ناشر : مهدی يار
‏سه رساله فلسفی (متشابهات القرآن - المسائل القدسیة - أجوبة المسائل)
مصحح: آشتیانی، جلال الدین - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
زبان : فارسی، عربی
ناشر : دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات
شرح أصول الکافي
مصحح: خواجوی، محمد - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - محشی: نوری، علی بن جمشید - نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب
زبان : عربی
ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی. موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی (پژوهشگاه)