أسرار الحکم في المفتتح و المختتم
نويسنده: سبزواری، هادی بن مهدی - مقدمه نويس: صدوقی سها، منوچهر - مصحح: فیضی، کریم -
زبان : فارسی
ناشر : مطبوعات دينی
أسئلة البیرونی و أجوبة إبن سینا
نويسنده: نصر، حسین
زبان : عربی، انگلیسی
ناشر : دار بيبليون
اسئله و اجوبه رشیدی
نويسنده: رشید الدین فضل الله - مصحح: شعبانی، رضا
زبان : فارسی
ناشر : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
إشراق اللاهوت في نقد شرح الیاقوت
نويسنده: ابراهیم بن نوبخت - شارح: اعرجی، عبد المطلب بن محمد - مصحح: ضیایی، علی اکبر - نويسنده: علامه حلی، حسن بن یوسف
زبان : عربی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
إشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور
مصحح: اوجبی، علی - شارح: دشتکی، منصور بن محمد - نويسنده: دوانی، محمد بن اسعد - نويسنده: سهروردی، یحیی بن حبش
زبان : عربی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
أصول آصفیة
مصحح: اکبری بیرق، حسن - مقدمه نويس: اکبری بیرق، حسن - مقدمه نويس: جوان پور هروی، عزيز - مصحح: جوان پور هروی، عزيز - مقدمه نويس: لندلت، هرمان - سایر: محقق، مهدینويسنده: واحد تبریزی، رجب علی
زبان : فارسی، عربی
ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
اصول المعارف
مصحح: آشتیانی، جلال الدین - مقدمه نويس: آشتیانی، جلال الدین - نويسنده: فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی -
زبان : عربی
ناشر : دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات
اصول فلسفه و روش رئالیسم
نويسنده: طباطبایی، محمد حسین - مقدمه نويس: مطهری، مرتضی - محشی: مطهری، مرتضی -
زبان : فارسی
ناشر : صدرا
آغاز فلسفه
مصحح: خسرو شاهی، هادی - گردآورنده: شیروانی، علی - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین - مترجم: گرامی، محمد علی
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
آغاز و انجام
شارح: حسن زاده آملی، حسن - نويسنده: نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد
زبان : فارسی
ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات
أفلاطون في الإسلام
نويسنده: بدوی، عبد الرحمن
زبان : عربی
ناشر : دار الأندلس
الأثر الفلسفي في التفسیر
نويسنده: جاسم، بکار محمود حاج
زبان : عربی
ناشر : دار النوادر