أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - سایر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) - شارح: مکارم شیرازی، ناصر -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
أنوار الفقاهة في شرح تحریر الوسیلة
نويسنده: مکارم شیرازی، ناصر
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
آيين کيفری اسلام
مقرر: ترابی شهرضایی، اکبر - محقق: ترابی شهرضایی، اکبر - نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - شارح: فاضل موحدی لنکرانی، محمد - سایر: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) -
زبان : فارسی
ناشر : مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
بیان تحریر الوسیلة - الحج
شارح: احمدی زنجانی، زین العابدین - نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - سایر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
تحریر التحریر
نويسنده: نکونام، محمدرضا
زبان : عربی
ناشر : ظهور شفق
تحرير الوسيلة
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
تحریر الوسیلة
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - گردآورنده: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
تحریر الوسیلة (چاپ قدیم)
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - سایر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
تحریر الوسیله
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران
زبان : عربی
ناشر : دار العلم
تحرير تحرير الوسيلة
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - محقق: سید ابراهیمی، مرتضی - خلاصه کننده: مشکینی اردبیلی، علی -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
ترجمه تحریر الوسیلة
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - مترجم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
ترجمه تحریر الوسیلة
مترجم: اسلامی، علی - نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - مترجم: قاضی‌زاده، محمد -
زبان : فارسی
ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی