‏یادنامه علامه شریف رضی
گردآورنده: سید علوی، ابراهیم
زبان : فارسی
ناشر : نشر روشنگر