العقد الحسیني
نويسنده: عاملی، حسین بن عبدالصمد
زبان : عربی
ناشر : [بی نا]
الفوائد الصمدیة
مقدمه نويس: افراسیابی نهاوندی، علی - نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین - محشی: مدرس افغانی، محمد علی - محشی: مدنی، علیخان بن احمد
زبان : عربی
ناشر : نهاوندی
الکشکول
نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
اللباب
شارح: ذهنی تهرانی، محمد جواد - نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین
زبان : فارسی، عربی
ناشر : نشر حاذق
بخشی از دست نوشته های آثار علامه دوران شیخ بهاء الدین عاملی
محقق: مرعشی، محمود - محقق: موسوی، میر محمود
زبان : فارسی
ناشر : کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)
تحفة الأحباب
نويسنده: ذهنی تهرانی، محمد جواد
زبان : فارسی
ناشر : نشر حاذق
جامع المقدمات
محقق: جراثیمی، جلیل - نويسنده: جمعی از علما
زبان : فارسی، عربی
ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی
جامع عباسی
محشی: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین - محشی: تویسرکا‌نی‌، حسینعلی بن نوروزعلی - محشی: جمعی از علما - محشی: حسینی تبریزی کوهکمری، حسین بن محمد - محشی: دهکردی، ابوالقاسم - نويسنده: ساوجی، محمد بن حسیننويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسینمحشی: صدر موسوی، اسماعیلمحشی: غروی‌ ن‍خ‍ج‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی ب‍ن‌ خ‍دادادمحشی: مازندرانی، عبدالله بن محمد‌نصیر‏‫
زبان : فارسی
ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی
جامع عباسی، یكدوره فقه فارسی
نويسنده: ساوجی، محمد بن حسین - نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین
زبان : فارسی
ناشر : فراهانی
حرمة ذبائح أهل الکتاب
محقق: اعرجی، زهیر - نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
رساله‌های خطی فقهی
سایر: گروهی از محققان - سایر: هاشمی شاهرودی، محمود
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
زبدة الأصول
نويسنده: شیخ بهایی، محمد بن حسین - محقق: کریم، فارس حسون
زبان : عربی
ناشر : مرصاد