مفاتح الغیب (کلیدهای ارتباط با خدا)
گردآورنده: پاک‌‎نیا، عبدالکریم
زبان : فارسی، عربی
ناشر : فرهنگ اهل بيت (علیهم السلام)
نگاهی به خطبه های حضرت زینب علیها السلام در کوفه و شام
نويسنده: پاک‌‎نیا، عبدالکریم
زبان : فارسی
ناشر : فرهنگ اهل بيت (علیهم السلام)
ویژگیهای امام حسین (ع)
نويسنده: پاک‌‎نیا، عبدالکریم
زبان : فارسی
ناشر : نسيم کوثر
ویژگیهای امام رضا (ع)
نويسنده: پاک‌‎نیا، عبدالکریم
زبان : فارسی
ناشر : نسيم کوثر
ویژگی‌های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله
نويسنده: پاک‌‎نیا، عبدالکریم
زبان : فارسی
ناشر : نسيم کوثر
یک قرن وفاداری
نويسنده: پاک‌‎نیا، عبدالکریم
زبان : فارسی
ناشر : پگاه انديشه