افضل التواریخ

زبان : فارسی

ناشر : نشر تاريخ ايران

سایر نویسندگان : نويسنده:افضل الملک، غلامحسین - به کوشش:اتحادیه‌، منصوره‌ - به کوشش:سعدوندیان، سیروس

تعداد صفحات : 471ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق. - مظفر الدین قاجار، شاه ایران، 1269 - 1324ق.

کتاب "افضل التواریخ" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

تولید نسخه جدید

تاریخ ایران اسلامی 2

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

30,000 Toman