التاريخ القويم لمکة و بيت الله الکريم

زبان : عربی

ناشر : دار خضر

سایر نویسندگان : نويسنده:کردی، محمدطاهر

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : زیارتگاههای اسلامی - عربستان سعودی - مکه - آثار تاریخی - مکه - تاریخ - کعبه - تاریخ

کتاب "التاريخ القويم لمکة و بيت الله الکريم" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان