أخبار سلاجقة الروم «مختصر سلجوقنامه» من مؤلفات القرن السابع الهجري / تعریب

زبان : عربی

ناشر : المرکز القومي للترجمة

سایر نویسندگان : تعريب:جمال‌الدین، محمد سعید - نويسنده:مؤلف ناشناخته (قرن 7 ق)

تعداد صفحات : ق، 458ص.

موضوعات مرتبط : آسیای صغیر - تاریخ - سلجوقیان - ترکیه - تاریخ - سلجوقیان، 429 - 590ق.

کتاب "أخبار سلاجقة الروم «مختصر سلجوقنامه» من مؤلفات القرن السابع الهجري / تعریب" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

تولید نسخه جدید

تاریخ ایران اسلامی 2

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

متن 282 عنوان کتاب در 402 جلد در زمینه تاریخ ایران دوره اسلامی ...

30,000 تومان