اردبیل در گذرگاه تاریخ

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

سایر نویسندگان : نويسنده:صفری، بابا

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : اردبیل - اوضاع اجتماعی - اردبیل - تاریخ

کتاب "اردبیل در گذرگاه تاریخ" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان