ترجمه اصول استنباط

زبان : فارسی، عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : نويسنده:حیدری، علی نقی - مترجم:شیروانی، علی - مترجم:غرویان، محسن

تعداد صفحات : 583ص.

موضوعات مرتبط : اصول فقه شیعه - حیدری، علی نقی ، 1907 - 1980م. اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه - نقد و تفسیر

کتاب "ترجمه اصول استنباط " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع اصول الفقه 2

کتابخانه تخصصی شامل 410 عنوان کتاب در موضوع اصول فقه

متن 410 عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی در 914 جلد از 240 مؤلف، در موضوع اصول فقه به همراه دسته بندی کتب به صورت گروهی و موضوعی، از جمله مشتمل بر: 58 شرح معتبر بر کتاب های اصولی و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان