الفوائد الصمدیة

زبان : عربی

ناشر : نهاوندی

سایر نویسندگان : نويسنده:شیخ بهایی، محمد بن حسین - حاشيه نويس:مدنی، علیخان بن احمد - حاشيه نويس:مدرس افغانی، محمد علی - مقدمه و تصحیح:افراسیابی نهاوندی، علی

تعداد صفحات : 80ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - نحو

کتاب "الفوائد الصمدیة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار شیخ بهایی قدس سره 2

۳۷ عنوان كتاب در ۴۵ جلد از آثار شيخ بهايي(قدّس سرّه)

این برنامه مشتمل بر متن آثار شیخ بهایی(رحمه الله) و دیگر کتب مرتبط با ایشان به زبان عربی و فارسی است که به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید شده است.

14,250 تومان