قانون ابن سینا (انگلیسی، نسخۀ لندن)

زبان : انگلیسی

ناشر : ای. ام. اس

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌سینا، حسین بن عبدالله - مترجم:گرانر، اسکار کامرون

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "قانون ابن سینا (انگلیسی، نسخۀ لندن)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان