الألفیة و النفلیة

زبان : عربی

ناشر : دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، مرکز انتشارات

سایر نویسندگان : نويسنده:شهید اول، محمد بن مکی - محقق:دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی - محقق:فاضل قائینی نجفی، علی

تعداد صفحات : 147ص.

موضوعات مرتبط : نماز - فقه جعفری - قرن 8ق.

کتاب "الألفیة و النفلیة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان