رسائل الجاحظ: الرسائل الكلامیة

زبان : عربی

ناشر : دار و مکتبة الهلال

سایر نویسندگان : محقق: بو ملحم، علی - نويسنده: جاحظ، عمرو بن بحر

تعداد صفحات : 416ص.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - قرن 3ق. - مجموعه‌ها | جاحظ، عمرو بن بحر، 150 - 255ق. - کتاب شناسی

کتاب "رسائل الجاحظ: الرسائل الكلامیة" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه کلام اسلامی 1.2

کتابخانه ای با بیش از 1000 جلد از آثار کلامی

متن کامل 660 عنوان کتاب، افزون بر 1000 جلد از آثار کلامی، طیّ موضوعات و مباحث: کلام عام، الهیات، نبوت، امامت، اهل البیت (علیهم السلام)، معاد، تاریخ کلام، روایات کلامی و ...

27,000 تومان

تراث 3 (تاریخ اجتماعی)

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن 385 عنوان کتاب در موضوع تاریخِ اجتماعی مسلمانان به زبان عربی و فارسی در زمینه: ادبیات، کشکول، امالی، آداب و رسوم، آیین حکمرانی و ...

27,000 تومان