أخبار الوافدات من النساء علی معاویة بن أبي سفیان

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة الرسالة

سایر نویسندگان : محقق: شهابی، سکینه - نويسنده: ضبی، عباس بن بکار

تعداد صفحات : [88]ص.

موضوعات مرتبط : معاویه بن ابی سفیان، خلیفه اموی، 20 قبل از هجرت - 60ق.

کتاب "أخبار الوافدات من النساء علی معاویة بن أبي سفیان " در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

27,000 تومان

تراث 3 (تاریخ اجتماعی)

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن 385 عنوان کتاب در موضوع تاریخِ اجتماعی مسلمانان به زبان عربی و فارسی در زمینه: ادبیات، کشکول، امالی، آداب و رسوم، آیین حکمرانی و ...

27,000 تومان

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تولید نسخه جدید