أخبار الحلاج

زبان : عربی

ناشر : التکوين

سایر نویسندگان : نويسنده: ماسینیون، لویی - نويسنده: کراوس، پل

تعداد صفحات : [175]ص.

موضوعات مرتبط : تصوف | حلاج، حسین بن منصور، 234 - 309ق. - سرگذشت نامه | عارفان - سرگذشت نامه |

کتاب "أخبار الحلاج " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

54,000 تومان