أداء المفروض من شرح أرجوزة العروض

زبان : عربی

ناشر : المکتبة الأدبية المختصة

سایر نویسندگان : نويسنده: ابوالمجد، محمدرضا - نويسنده: تبریزی، مصطفی - محقق: هادی زاده، مجید -

تعداد صفحات : 366ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "أداء المفروض من شرح أرجوزة العروض" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی 2

ارائه متن کامل 536 عنوان کتاب در 849 جلد به زبان عربی و فارسی،

شامل موضوعات: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، املاء و کتابت، عروض و قافیه

90,000 تومان